Børnegudstjenester

Kirken er også for børn! Derfor bestræber vi i Sabro kirke os på at holde 4-5 årlige børnegudstjenester. 

Vi starter som regel med en kort gudstjeneste i Sabro kirke kl. 17.00. Gudstjenesten er på børnenes præmisser, og der vil være spændende fortællinger og gode sange og salmer at synge med på og måske bevæge sig til.

Efter gudstjenesten går vi sammen over i sognegården, hvor der er gratis mad. Vi siger farvel og på gensyn senest kl. 19.00.

Tilmelding til spisning er nødvendig til sognepræstevikar Unna-Pernille Gjørup Jensen senest mandag morgen, dagen før inden gudstjenesten - se kontakt.

Bemærk - fastelavnsgudstjenesten i februar ligger som regel om eftermiddagen. Her er der ikke efterfølgende fællesspisning, men tøndeslagning, slik og fastelavnsboller til børnene og kaffe til de voksne. Her er tilmelding ikke nødvendig. 

Næste børnegudstjeneste ligger tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.00 med fællesspisning efterfølgende. Denne gang er det også afslutning af minikonfirmandforløbet. Men alle er velkomne!

Se vores kalender for næste børnegudstjeneste.