Det sker i Vestre Provsti

På Aarhus Vestre Provstis hjemmeside kan du læse mere om provstiet,
som Fårup-Sabro pastorat er en del af.

http://fiaav.dk/