Fælles sogneaften

To gange årligt afholdes der en fælles sogneaften for sognene i Fårup-Sabro og Borum sogne.
Sogneaftenen starter med fællesspisning, derefter et spændende og vedkommende foredrag.  

Hold øje med kalenderen for næste fælles sogneaften.