Fårup-Sabro Pastorat består af kirkerne i Fårup og Sabro. Hver søndag og på helligdage er der én gudstjeneste i én af sognene. Ca. hver 3. gudstjeneste er i Fårup kirke, de resterende er i Sabro. Gudstjenesterne er enten kl. 9.30 eller kl. 11.00. Se kalenderen for at finde tidspunkt og sted for næste gudstjeneste. 

Efter gudstjenesterne kl. 11.00 er der som regel kirkekaffe. 

Gudstjenesterne forestås af sognenes præster, Mette Charlotte Andersen eller Vini Madsen.

Man er altid velkommen til at deltage ved en gudstjeneste, uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej, eller om man tilhører en anden trosretning.

 

I løbet af året har vi i vores kirker også særlige gudstjenester. Vi har f.eks.:

Fastelavnsgudstjeneste, som er en familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i sognegården.

Høstgudstjeneste, hvor kirken pyntes smukt op, og vi spiser høstfrokost sammen efter gudstjenesten.

Alle Helgen gudstjeneste, hvor vi med en stemningsfuld gudstjeneste mindes vor kære afdøde.