Konfirmander

Lige som vi lærer hele livet, er vi faktisk også konfirmander hele liver, da vores tro udvikler sig i takt med livet. Som en fast tradition inviteres alle 7. klasseseleverne i Fårup og Sabro sogne derfor fra efteåret til at deltage i forberedende konfirmationsforberedelse, der munder ud i konfirmationsgudstjenester i foåret.

Inden undervisingsstart bydes kommende konfirmander og deres forældre på en indskrivningsaften. 

Datoerne for kommende konfirmationer offentliggøres tidligst 2 år inden konfirmationerne her på hjemmesiden og i kirkebladet.

 

 

​Konfirmationer i 2018:

Er afholdt.

 

Konfirmationer i 2019:

1. søndag efter påske (28. april) konfirmeres:

kl. 9.30 i Sabro, de fra A-klassen, der bor i Sabro

kl. 11.00 i Fårup, de fra A- eller B-klassen, der ikke bor i Sabro, Borum/Lyngby

2. søndag efter påske (5. maj) konfirmeres:

kl. 9.30 eller 11.00, de fra B-klassen, der bor i Sabro

 

Konfirmationer i 2020

1. søndag efter påske (19. april) konfirmeres:

kl. 9.30 i Sabro: dem fra X-klassen, der bor i Sabro

kl. 11.00 i Fårup: dem der ikke bor i Sabro eller Borum-Lyngby

2. søndag efter påske (26. april) konfirmeres:

kl. 11.00 i Sabro: dem fra Y klassen, der bor i Sabro*

* Er der mange i Y-klassen, der skal konfirmeres, kan tidspunktet 9.30 evt. komme i spil på grund af pladsmangel i kirken.