Sognevandring

Tag de gode vandrestøvler på, når Fårup og Sabro kirker et par gange om året
inviterer med på spændende Sognevandringer i lokalområdet. 

På Sognevandringerne gives der plads til rekleksion, gode fortællinger og dejlig natur.  
I forbindelse med vandringen,bydes der som regel på lidt at spise og en kop kaffe. 

Hold øje med kirkebladet og kalenderen for næste Sognevandring.