Studiekreds efteråret 2019

Vi fortsætter med at læse og tale om bøger. Vi tager fat på slægtsromaner fra 3 forskellige dele af verden og begynder i Østrig, fortsætter til Indien og slutter i USA.

Det kræver ingen tilmelding eller særlige forudsætninger, kun lysten til at læse og diskutere de valgte bogtitler.

Bogen skaffer du selv. På hvert møde giver ordstyreren en præsentation af forfatteren. Herefter følger en runde hvor deltagerne fortæller om deres umiddelbare oplevelse af bogen. Til slut er der fri diskussion.

Vi mødes kl. 10 til 12 i sognegården Der serveres kaffe undervejs.

Efterårets datoer og bogtitler:

Onsdag den 25/9 Det glemte brev  af Jillian Cantor

Onsdag den 23/10 De andres liv   af Neel Mukherjee

Onsdag 20/11  De udødelige  af  Chloe Benjamin

Bemærk mødetidspunktet   kl. 10-12.

For spørgsmål kan Janne Hæstrup kontaktes på mobil nr. 4058 3214