Du er her: 

Bøn er en måde at tale med Gud

Artikel af Danmarks Kirkelige Mediecenter

Bøn er en måde at tale med Gud. Der er ingen rigtige måder at bede på, og ingen krav om foldede hænder eller bøjede hoveder. Men hvis du ikke er vant til at bede, er fadervor et godt sted at starte, fordi den passer til alle situationer.


For mange danskere er bøn lig med fordomme om inderlighed, ydmyghed, bøjede hoveder og foldede hænder. Og noget som man skal have med sig fra barnsben. For Lars Bang Thomassen, der er feltpræst og sognepræst i Langå Kirke, er bøn noget man kan lære og noget, som de fleste mennesker får brug for på et eller andet tidspunkt i deres liv. Uanset deres religiøsitet. Og bøn virker lige godt om du kigger ud ad vinduet eller går en tur.

- Hvis man skal sige det enkelt, så er bøn en måde at tale med Gud på. Nu går man jo ikke bare rundt og taler med Gud som med enhver anden, så der er et særligt sprog, man skal have fat i, hvis man skal tale med Gud. Og der er bønnen det sprog man bruger, når man henvender sig til Vorherre. En bøn er kort sagt en tale til Gud, forklarer Lars Berg Thomassen.

Hvad man så siger til Vorherre, er afhængigt af, hvilken situation man står i. Om man er glad, bekymret eller bange, eller om man håber på noget. Bønnen er fuldstændig afhængig af livssituationen.

- De fleste mennesker får brug for at sige en bøn på et eller andet tidspunkt i deres liv. Uanset deres religiøsitet. Og der er det godt at kunne i hvert fald den ene bøn; fadervor, mener Lars Berg Thomassen, og fortsætter:

- Jeg har hørt om en dansk familie, der nåede at klatre op i et træ sammen, da tsunamien kom ind over den strand, de var på i Thailand. Familien var ikke kirkelige på nogen måde. Det eneste de kunne komme i tanke om at gøre sammen, mor, far og børn, var at sige fadervor.


Fadervor passer i alle situationer.

Det er meget forskelligt hvordan folk har det med bøn.

- Jeg kommer ikke selv fra en familie, hvor vi bad. Vi gik i kirke til jul, bryllup og barnedåb, og det var det. Den eneste bøn, jeg er vokset op med, det er fadervor, fortæller Lars Berg Thomassen, og fortsætter med et smil:

- Og jeg siger altid til folk, at det er der, man begynder, hvis man vil bede. I fadervor er der en fast form, så man skal ikke ”finde på noget”. Så har man i hvert fald ikke den undskyldning, at man ikke ved, hvad man skal siger.

For Lars Berg Thomassen er bøn enkelt med fadervor. Så siger man bare det, der står, og i fadervor ligger alt, hvad der skal ligge i en bøn. Alle kan bruge fadervor til lige præcis deres behov. For eksempel kan betydningen af ”komme dit rige” afhænge meget af, hvilken situation du er i. Er du bange, så kan det betyde kom og hjælp mig eller kom og trøst mig. Står man over for en fødsel, der er lidt kompliceret, så kan man sige fadervor, eventuelt bare inde i sig selv, og så er ”komme dit rige” et ønske om, at det må gå godt. Eller er det soldaten, der skal ud på patrulje, så betyder ”komme dit rige”: Lad mig komme hel tilbage igen, lad mig overleve. Der ligger det i fadervor, at man kan få den til at passe lige præcist ind i det liv, man lever, eller den situation man står i lige nu.

- Når jeg skal forklare, hvad bøn er, så tænker jeg altid på historien om Jesus, der ser manden, der står på et gadehjørne og beder meget fromt, og gør det højlydt, så alle kan se ham. Og så siger Jesus til sine disciple: ”I skal ikke gøre som ham der, der bare vil have anerkendelse og opmærksomhed, så folk kan se, hvilket fromt og gudfrygtigt menneske, han er. Lad være med det. Fordi forholdet til Gud er et forhold mellem dig og Gud. Det kommer ikke andre ved. Så gå ind på dit lønkammer, luk døren og lad være med at plapre løs, men sig de her ord...”. Og så siger Jesus fadervor. Så fadervor er den bøn, Vorherre opfordrer os til at sige, hvis vi skal tale med Gud, forklarer Lars Berg Thomassen.

Bøn kan foregå overalt

Historien om Jesus og den bedende mand ligger dybt i Lars Berg Thomassen. Bøn er for ham noget, der foregår mellem dig og Gud, afhængigt af den situation du er i. Der er ingen regler om foldede hænder, kigge ned, knælen eller andægtigt udseende. Du kan kigge ud ad vinduet eller gå en tur.

- Jeg vil gerne have frimodighed, så vi kan være med alle sammen. Og det synes jeg ligger i fadervor, siger han og fortsætter:

- Og hvis du alligevel ikke synes, at fadervor slår til for dig og det, du gerne vil sige til Gud, så sig det, du vil, og slut af med fadervor. Eller start med den. Så har du en form på din bøn, der anerkender forholdet til Gud, og du anerkender, at der er noget større end dig selv.

Mange bruger bøn, fordi de gerne vil have noget til at ske, forklarer Lars Berg Thomassen. For eksempel at kræftbehandlingen virker. Så er bønnen med til at give håb. I den anden ende af ”skalaen” er der selvfølgelig børn, der beder om en særlig julegave. I bønner ligger kort sagt en tanke om, at det gode kommer fra Gud.

- Faren er at undgå, at der kommer et element af overtro ind i bøn. Altså tanker om, at vi kan få noget til at ske, hvis man gør sådan her. Beder sådan her, siger Lars Berg Thomassen, og fortsætter: 

- Bøn er, når jeg stiller mit sind ind på noget andet end mig selv, og hvad jeg kan præstere. Til dagligt er vi alt for meget indstillet på, at det er mig selv, det handler om. Jeg skal kunne mine ting, og det er mit ansvar. I det øjeblik du beder en bøn, så kommer der en ny dimension ind, nemlig at der er noget, der er større end mig. Noget der går udover mig. Det er ikke mig, som alt er bestemt efter. Der er en større magt end lige min vilje.