Fødsel og dåb

Fødsel

Registreringen af fødslen sker på kirkekontoret på baggrund af jordemoderens anmeldelse. Kun såfremt der ikke var en jordemoder tilstede under fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

Er forældrene ugifte, har man mulighed for at registrere faderskabet senest 14 dage efter fødslen. Det gør man ved at udfylde en ansvars- og omsorgserklæring. Denne medfører fælles forældremyndighed over barnet. Blanketen findes og udfyldes på www.borger.dk

Navngivning

Navngivning af barnet skal ske senest 6 måneder efter fødslen. Navngivningen sker ved at udfylde en blanket på www.borger.dk. Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration til navne på ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

Navngivning kan også ske i forbindelse med dåb, såfremt dåben foretages inden barnets halvårsdag. 

Barnedåb

Ønsker man sit barn døbt, ringer man til sognepræsten og aftaler dato og sted for dåben. Inden dåben skal i mødes med sognepræsten, enten hjemme hos forældrene eller på præstens kontor. Samtalen er en uformel snak om dåben og hvad der ellers måtte røre sig i jeres liv. Inden dåben skal præsten have de fulde navne og adresser på faddere og gudmor eller gudfar. Man kan vælge mindst 2 og højest 5 faddere. Fadderene skal være døbt i den kristne tro og som minimum have nået konfirmationsalderen. 

Voksendåb

Ved voksendåb tages der ligeledes kontakt til sognepræsten, og i aftaler sammen dato og tidspunkt for dåb. Inden dåben skal man mødes med præsten til en uformel samtale.

Dåb på en lørdag

Dåb i Folkekirken finder i udgangspunktet sted ved søndagens gudstjeneste. Sådan er det også i Fårup og Sabro kirker. Det er altid festligt med dåb til gudstjenesterne, og ikke mindst er det en smuk bekræftelse på, at man som døbt sættes ind i en større sammenhæng, og hvor barnet bæres frem for resten af menigheden.

Har man lyst til at holde barnedåb en lørdag, tilbyder vi dog også lørdagsdåb følgende datoer forår 2020:

18. januar og 28. marts 2020 i Sabro kirke

Dåbstjenesterne er kl. 10.30, og de bortfalder, hvis der ikke er indkommet ønske om dåb.

Kontakt i sognepræst Mette Charlotte Andersens barselsorlov : konstitueret sognepræst Unna-Pernille Gjørup Jensen for at høre mere, mail upg@km.dk - mobil 2257-4658 indtil 31. dec. 2019.

Fra 8. januar træffes Mette Charlotte Andersen igen.