Sognegården

Sognegården ved Sabro kirke er opført i 1986 af Fårup-Sabro menigheder til konfirmandundervisning, kirkelige møder og arrangementer.

Udlejning

Sognegården kan udlejes til reception efter kirkelig handling i Fårup og Sabro Kirker, f.eks. begravelseskaffe og barnedåb.Receptioner efter kirkelig handling kan med fordel aftales i forbindelse med møde hos præsten.

Foreninger og råd i Fårup og Sabro sogne kan leje Sognegården til almindelige mødeaktiviteter.

Udensogns foreninger og råd med kirkelig tilknytning andetsteds, f.eks. graverforeninger og præsteforeninger kan undtagelsesvis leje sognegården til mødeaktiviteter.

Priser

Leje i forbindelse med kirkelige handlinger:

Lille sal (60 personer): 800 kroner

Store sal (80 personer): 1000 kroner

Begge sale (140 personer): 1500 kroner

 

Leje i forbindelse med lokale foreninger eller råd: 

Lille sal (60 personer): 1200 kroner

Store sal (80 personer): 1400 kroner

Begge sale (140 personer): 2000 kroner 

Kontakt ved udlejning

Al henvendelse vedrørende udlejning af lokaler skal ske på mail til sjve@km.dk 

Beskriv hvilket arrangement det drejer sig om, den ønskede dato og tidspunkt, samt kontaktoplysninger, herunder telefonnummer. Så vil du blive kontaktet.  

Hent ansøgning og retningslinjer herunder før du tager kontakt. Der finder du svar på regler og retningslinjer for udlejningen og den videre procedure. 

Ansøgningsskemaet skal først udfyldes når tidspunkt og dato er aftalt med sognegården.