Menighedsrådet

​Som menighedsrådsmedlem er man med til at forme kirken i det sogn, man bor i. Menighedsrådets opgaver består bl.a. i daglig ledelse af kirkens ansatte, vedligeholdelse af bygninger og praktiske opgaver. For at blive medlem af menighedsrådet skal man være medlem af Folkekirken.  Det er også folkekirkemedlemmerne der beslutter, hvem der skal sidde i rådene.  Der er valg hvert fjerde år.

Menighedsrådet mødes ca en gang om måneden. Møderne foregår i sognegården og er offentlige for alle. Det er dog kun menighedsrådsmedlemmerne der må stemme ved eventuelle aftemninger. 

Næste menighedsrådsmøde er onsdag d. 1. aug i Sognegården i Sabro fra kl 18.30