Menighedsrådet

​Som menighedsrådsmedlem er man med til at forme kirken i det sogn, man bor i. Menighedsrådets opgaver består bl.a. i ansættelse og daglig ledelse af kirkens ansatte, vedligeholdelse af bygninger og praktiske opgaver. For at blive medlem af menighedsrådet skal man være medlem af Folkekirken.  Det er også folkekirkemedlemmerne der beslutter, hvem der skal sidde i rådene.  Der er valg hvert fjerde år.

Menighedsrådet mødes den første onsdag i måneden kl. 18.30 (dog ikke i juli og december). Møderne foregår i sognegården og er offentlige for alle, men kun menige medlemmer har tale- og stemmeret ved møderne.