Menighedsrådet

​Formand 

Christian Erikstrup, tlf. 3055 9967 , ce206@outlook.com

Næstformand og kontaktperson

John Futtrup, tlf. 40209207, jfu@factumbooks.dk

Kasserer 

Tommy Pedersen, tlf. 2594 4952, tpedersen@gmail.com

​Kirkeværge for kirkerne 

Fårup: Mie Lauritzen, tlf. 20941484, mie@aggergren.com

Sabro: Peter Fredsbo Andersen, tlf. 3074 8820, peterfredsbo@gmail.com

Menige medlemmer af rådet:

Anne Marie Verdi, tlf. 5152 1120, muddiverdi@hotmail.com

Gustau Andreas Pedersen, tlf. 2332 9101, lugu.5054@gmail.com

Jørgen Hyldegaard, tlf. 6063 9749, hylde@kabelmail.dk

 Sognepræst

Mette Charlotte Andersen, 2944 2719, mca@km.dk

Vini Madsen, 86948302, lvpm@km.dk

Sognepræsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet

Suppleanter

Anne Wackerhausen, Fårup

Flemming Krarup, Sabro 

Jytte Bugge Vilholth, Sabro

Per Stefansen, Fårup

 

CVR. nummer 57589019