Fårup-Sabro menighedsråd består af følgende medlemmer:

​Formand 

Christian Erikstrup, tlf.: 30559967 , mail:fmr8065@gmail.com

Næstformand og kontaktperson

Jette Thorsen, tlf.: 60898621, mail: jette.axel.thorsen@gmail.com

​Kirkeværge for kirkerne og kasserer 

Verny Højgaard Thomsen, tlf. 40548999, mail: vt.kasserer@gmail.com

Menige medlemmer af rådet:

Christina Bøjlund Jacobsen (barselsorlov)

Jørgen Hyldegaard

Tove Hansen

Sognepræsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet