Præster

Barselsvikar Unna-Pernille Gjørup Jensen

Telefon: 2257 4658

Mail: upg@km.dk

Unna-Pernille har kontor i sognegården, Sabro kirkevej 100. Træffes efter aftale. 

Mandag er fridag. 

 

Sognepræst Vini Madsen - pt. sygemeldt til 31. juli 2019

Telefon:  8694 8302

Mail: lvpm@km.dk

Træffes efter aftale.

Mandag er fridag

 

Under Vini Madsens sygemelding er fra 8. april til 28. juni ansat Torben Brink som vikar.

Torben Brink træffes på telefon: 61 35 37 41

Mail: tbr@km.dk

Mandag er fridag.

 

Sognepræst Mette Charlotte Andersen (på barsel)

 

Brug for en at tale med?

​Du kan altid henvende dig til præsterne, hvis du har brug for en at tale med. Det kan være om tro og tvivl, men det behøver ikke nødvendigvis at handle om religion. Det kan være om ting, der er svære at snakke med andre om. Eller måske har du bare brug for et par lyttende ører? Præsterne har tavshedpligt.