Præster

Barselsvikar Unna-Pernille Gjørup Jensen - vikar indtil 31. dec. 2019

Telefon: 2257 4658

Mail: upg@km.dk send sikker mail

Unna-Pernille har kontor i sognegården, Sabro kirkevej 100. Træffes efter aftale. 

Mandag er fridag. 

 

Sognepræst Vini Madsen

Telefon:  8694 8302

Mail: lvpm@km.dk send sikker mail 

Træffes efter aftale.

Mandag er fridag

  

Sognepræst Mette Charlotte Andersen (tilbage fra barsel 8. januar 2020)

 

Brug for en at tale med?

​Du kan altid henvende dig til præsterne, hvis du har brug for en at tale med. Det kan være om tro og tvivl, men det behøver ikke nødvendigvis at handle om religion. Det kan være om ting, der er svære at snakke med andre om. Eller måske har du bare brug for et par lyttende ører? Præsterne har tavshedpligt.