Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

For at være medlem af Folkekirken skal du være døbt i den kristne dåb. Ved dåb i Folkekirken bliver du samtidig medlem. Er du udmeldt af Folkekirken, men ønsker at genindmelde dig, skal du kontakte sognets præst med henblik på en samtale. Du kan også blive optaget som medlem af Folkekirken, hvis du er døbt i et andet kristen samfund end Folkekirkens. Også da skal du kontakte sognepræsten.

Udmeldelse

Ønsker du ikke længere at være medlem af Folkekirken, skal du personligt eller skriftligt kontakte kordegnen eller sognepræsten (se Kontakt). Ved skriftlig henvendelse,skal dit fulde navn, CPR-nummer og adresse fremgå. Husk en personlig underskrift. 

En beslutning om at træde ud af Folkekirken er samtidig en tilkendegivelse af, at man ikke ønsker kirkens medvirken ved personlige mærkedage, idet man mister retten til kirkelige handlinger, f.eks. bisættelse eller begravelse. 

Det kan være en god idé at informere sine pårørende om, at man ikke er medlem af Folkekirken. Evt. kan man gøre sig tanker om, hvordan man i stedet ønsker sin begravelse eller bisættelse, når den tid kommer.