Kirkebryllup i Fårup eller Sabro

Hvis I ønsker at blive gift i én af vores kirker, skal I rette henvendelse til præsten og aftale tid og dato. Ved bryllupper er man som regel ude i god tid, og det kan derfor være svært at sige på aftaletidspunktet hvilken præst, der skal forestå vielsen. Men I kan sagtens ønske en bestemt præst, og så forsøger vi at imødekomme jeres ønske.

For at blive viet I Fårup eller Sabro skal mindst én af jer være medlem af Folkekirken.

Én af jer skal som hovedregel have tilknytning til kirken, hvor I ønsker at blive gift i. Er I i tvivl om tilknytningen, er I velkomne til at tage kontakt til præsten.

Et kirkebryllup kan se ud på mange måder. Ingen siger, at det behøver at være på en bestemt måde. Det kan være, I ønsker et stort bryllup med mange inviterede, eller blot en stille dag med få eller ingen gæster. I er med til at sætte rammerne for dagen. 

Kirkelig velsignelse

Er man allerede gift - f.eks. på rådhuset - kan man altid få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Det foregår som ved en vielse, blot er tilspørgelsen en lille smule anderledes. 

Ønsker I en kirkelig velsignelse, skal I rette henvendelse til præsten for at aftale dato og tidspunkt. 

Vielsessamtalen

Inden brylluppet skal I mødes med præsten til en vielsessamtale. En sådan samtale kan ske hjemme hos jer selv (såfremt I bor i sognet), men I kan også mødes på præstens kontor i sognegården. Her drøfter I alt det praktiske i forbindelse med vielsen, f.eks. skal der vælges salmer. 

Samtalen er ikke mindst en mulighed for at tale om det, som er betydningsfuld i jeres liv og forhold. Midt i de praktiske forberedelser kan samtalen blive en god anledning til at få talt om det, som binder jer sammen. 

Præsten har tavshedspligt, så er der noget, der bekymrer jer, kan I roligt bringe det ind i samtalen. 

 

Det praktiske

  • En prøvelsesattest skal afleveres til præsten ved vielessamtalen. Den skal I ansøge om på borger.dk
  • Ønsker I navneændring i forbindelse med vielsen, søger I om den igennem borger.dk
  • Ved vielsen skal to vidner være til stede. Navne og adresser gives til præsten. Vidnerne kan også være kirkens personale
  • Der synges som regel 4 salmer. I kan finde og lytte til inspiration på www.dendanskesalmebogonline.dk
  • Ønsker I at pynte kirken særligt til dagen, skal I aftale nærmere med kirketjeneren
  • Fotografering er tilladt af alle, når brudeparret går ind og ud af kirken. Ønsker man at have billeder fra selve vielsen, beder vi parret om at udvælge én til at tage billeder, så resten af gæsterne kan lægge mobiler i lommen og nyde højtideligheden.